Vodafone – 5 Mbit – Limitsiz – Evde 6 Tarife Detayları

«
600x338Vodafone-Evde-sinirsiz-internet-tarifeleri-aciklandi[1]
Bağlantı Türü: ADSL
Bağlantı Hızı: 5 Mbit
Aylık Kullanım Limiti: Limitsiz
Taahhüt Süresi: 24 ay taahhüt gerekir.
Modem Hediyesi: Modem hediyesi yok
Aylık Ücret:  6 ay 64,90 TL
Sonrasında 18 ay 74,90 TL (Aylık ortalama: 72,40 TL)
Aktivasyon Ücreti: Hediye
Modem Kurulum Ücreti Abonenin sorumluluğundadır
Statik Ip Ücreti

Evde Kurulum: Hediye
Kota Aşım Ücreti

Ek Bilgiler

Son başvuru: 31-12-2019

Abone, Limitsiz Fiber Kampanyası (K) koşullarını imzalayarak, kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder.

Vodafone Net modemin markasını ve İnternet hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Abonelik Sözleşmesinden doğan damga vergisi Abonenin sorumluluğundadır.

Kampanya süresi sona erdikten sonra Abonenin İnternet hizmetini almaya devam etmek istemesi halinde söz konusu hizmetler Aboneye www.vodafone.com.tr internet sitesinde yer alan standart İnternet Tarifelerinde belirtilen aylık ücretlerden faturalandırılacaktır.

Aboneliğin taahhüt süresinden önce veya sonrasında hizmetin devamı süresince herhangi bir zamanda sona ermesi durumunda, modemin çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak abonelik iptalini takiben 10 (on) gün içinde Vodafone Net tarafından bildirilen kargo firmasına Vodafone Net’e gönderilmek üzere Abone tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Kampanyadan yararlanan aboneler modem bedeli ödememek için modemi iade etmeleri gerekmektedir. Bu koşullara uyulmaması durumunda, modem bedeli Aboneye belirtilen son gönderim süresini takip eden ilk fatura döneminde faturalandırılır.

TV hizmetinin Kampanya taahhüt süresi içinde herhangi bir zamanda iptal edilmesi veya taahhüt süresi sonunda Abone’nin TV hizmeti almak istememesi halinde, abone bunu bildirmek ile yükümlüdür. TV hizmetinin iptali durumunda KabloTV hediyesi iptal olacaktır. Türksat KabloTV aboneliğinin iptal edilmesi Abone sorumluluğundadır. Türksat abonelik sözleşmesi kapsamında iptal işlemleri tamamlanmaması durumunda Türksat, KabloTV hizmeti için aboneye faturalama yapacaktır. Türksat tarafından kurulumu yapılan KabloTV son kullanıcı cihazları Abone tarafından Türksat’a iade edilecek olup, aksi halde KabloTV Abonelik Sözleşmesi koşulları işletilecektir.

Abonenin taahhüt süresi dolmadan başka kampanyaya geçmesi ya da aboneliğini taahhüt süresi dolmadan iptal ettirmesi durumunda abonelik/kampanya iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirim, cihaz bedelleri, alınmayan bağlantı ücretleri, başvuru bedelleri, modem kurulum bedelleri ve diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı aboneye Vodafone Net tarafından cayma tarihini takip eden aydaki ilk faturasına yansıtılır. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden taahhüt süresi sonuna kadar olan dönem için seçilen kampanya kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

Abonenin bu Kampanya taahhüt süresi içinde yeni adrese taşınması ve Abonenin taşındığı yeni lokasyonda mevcut altyapısı üzerinden aldığı internet hizmetinin sunulamaması durumunda, Abonenin yeni lokasyonun desteklediği internet altyapısı üzerinden Vodafone Net tarafından sunulan internet hizmetlerine ilişkin kampanyalardan birine geçiş yaparak Vodafone Net’ten hizmet almak istememesi durumunda Abonenin bu taahhütnameden caydığı kabul edilecek ve bu taahhütname kapsamında belirtilen cayma bedelleri Aboneye uygulanacaktır.

Abonenin bu Kampanya taahhüt süresi içinde internetini devretmek istemesi durumunda Vodafone Net tarafından gerçekleştirilen devir işlemi sadece internet hizmeti için geçerli olacaktır. Abonenin TV Hizmeti de alması durumunda Hediye KabloTV hizmeti devrolmayacaktır ve KabloTV hediyesi iptal edilecektir.

Abonenin bu Kampanya taahhüt süresi içinde yeni adrese taşınması ve Vodafone Net tarafından sunulan internet hizmetlerini kullanmaya devam etmesi durumunda Aboneye nakil ücreti yansıtılacaktır. Hat açma-kapama, hat dondurma, nakil, devir (Sair işlemlerden doğan bedeller) talepleri için Aboneye yansıtılacak güncel ücretlerin güncellenmesi durumunda yeni ücretler www.vodafone.net.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Borç nedeniyle kesilen internet hizmetinin yeniden açılması durumunda bir takvim yılı içerisinde ilk açma-kapama bedeli alınmayacaktır.

Geçiçi olarak internet erişimine ihtiyaç duymayan Aboneler, 180 günde en fazla 1 kez, tek seferde 90 (doksan) günü aşmayacak şekilde İnternet hattını dondurabilir. Abonenin bu Kampanya taahhüt süresi içinde internet hizmetini dondurmayı talep etmesi durumunda varsa TV hizmeti ve hediye KabloTV hizmeti de dondurulacaktır. Hat dondurma süresi içinde olan Abonelerden aylık İnternet erişim ücreti alınmayacak, aylık erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise faturalanacaktır.

Kampanya dahilindeki EVDE+ 16 ve EVDE+ 24 paketi için upload hızı 2 Mbps, EVDE+ 35 ve EVDE+ 50 için 5 Mbps’dir.

Abonenin talebi doğrultusunda ayda en fazla bir kez olmak koşuluyla kampanya kapsamında sunulan TV paketleri arasında sadece eşit veya üst içeriğe sahip paketlere geçiş yapılabilecektir. Üst içeriğe sahip bir pakete geçiş yapılması durumunda şartlarını bilerek seçilecek yeni tarifeye göre, Abone aylık ödeme miktarının değişeceğini kabul ve taahhüt eder.

Abone, Kampanya kapsamında ücretsiz olarak sunulan KabloTV hizmetinin kendisi tarafından abonelik sözleşmesinde belirtilen adrese kurulumunun yapılabilmesi için, kurulum ve aboneliğe esas olacak kimlik numarası, lokasyon ve iletişim bilgilerinin Vodafone Net tarafından Türksat ile bir kereliğine mahsus olmak üzere paylaşılacağını kabul ve beyan eder.

Bu Kampanyaya katılan Abonelere, Kampanyadan faydalandıkları süre boyunca Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (“Türksat”) tarafından sunulan KabloTV Hizmetine ilişkin Abonenin seçmiş olduğu TV paketine göre KabloTV Giriş Paketi veya KabloTV Temel Paket Kampanya şartları doğrultusunda hediye edilecektir. Abone, KabloTV Hizmetine ilişkin Türksat ile Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi imzalayacak ve Abonenin KabloTV Hizmeti’nden faydalanabilmesi için Abone lokasyonundaki TV son kullanıcı cihazları kurulum hizmeti Türksat tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesinin kurulum sırasında imzalanması için abonenin T.C. Kimlik belgesi ile Abone lokasyonunda bulunması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında 500 TL değerindeki modem hizmet süresince abone kullanımına aylık 6,90 TL modem kullanım bedeli karşılığında sağlanacak ve 300 TL’lik modem kurulum hizmeti Aboneye ücretsiz olarak sunulacaktır. Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalar veya abonenin modemi kaybetmesi durumunda 500 TL modem bedeli aboneye yansıtılacak olup, abone kullanımından kaynaklanmayan arızalarda modem değişim işlemleri Vodafone Net tarafından gerçekleştirilecektir.

Kampanya kapsamında faturalandırma elektronik imzalı e-fatura üzerinden yapılacaktır. Bu kampanyaya gelen aboneler posta fatura alamayacak olup, Abone işbu kampanya süresi boyunca faturalarını elektronik imzalı e-fatura olarak istediğini beyan ve kabul eder. Elektronik imzalı e-fatura kampanya girişinde ve taahhütnamede Abonenin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Abonenin beyan ettiği e-posta adresi bilgisinin doğruluğu abonenin sorumluluğundadır. Abone kampanya süresince elektronik imzalı e-fatura almak istemez ise, bu talebini her zaman Vodafone Net’e bildirebilir. Bu halde fatura abonelere posta ile gönderilecektir.

Abonenin talebi doğrultusunda kampanya kapsamında olan tarifeler arasında sadece eşit veya üst hıza sahip tarifelere geçiş yapabilir.

Abone, kampanya kapsamında TV Hoşgeldin ve TV Gold paketlerinden yararlanabilir. TV Hoşgeldin Paketinde KabloTV Giriş paketi; TV Gold paketinde KabloTV Temel Paket Abone Vodafone Net kampanyansından yayarlandığı süre boyunca ücretsiz, hediye olarak sunulacaktır.

Limitsiz Fiber Kampanyası (K) ile aboneler İnternet hizmetinden seçtiği pakete göre indirimli olarak www.vodafone.com.tr internet sitesinde ilgili pakette duyurulan fiyattan faturalandırılır.

Kampanyadan yeni ve halihazırda bir cihaz kampanyasından yararlanmayan mevcut bireysel aboneler yararlanabilir.

Kampanya 31/01/2019 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanya şartları tüm paketler için 24 Aylık abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *